Regulamin sklepu

I. Słownik pojęć

 • Usługa - różnego rodzaju dodatek, który ma za zadanie zaspokoić potrzeby Klienta.
   
 • Klient - podmiot korzystający z Usług oferowanych w sklepie.
 • Usługodawca - podmiot będący właścicielem prezentowanego sklepu.
 • Administrator - podmiot, któremu Usługodawca przyznał prawa do zarządzania Usługami.
   
 • Fragi - wirtualna gotówka, którą Klient gromadzi w celu zakupu Usług.
 • Portfel - wirtualna portmonetka, gdzie Klient może gromadzić Fragi.
 • Cennik - wykaz cen w sklepie za daną Usługę.

II. Ogólne informacje o sklepie

§ 1. Sklep jest wyłącznie własnością sieci serwerów - Fragujemy.com.

§ 2. Przedmiotem transakcji są wirtualne Usługi prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia.

§ 3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podawane są w wirtualnej walucie - Fragi. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 

§ 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, gdy sklep jest wyłączony, np. z powodu prac konserwacyjnych.

§ 5. Zawarcie umowy między dwiema stronami następuje po złożeniu zamówienia, które jest wiążące w chwili, gdy do Administratora trafi potwierdzenie złożenia zamówienia oraz pieniądze.

III. Ważne informacje dla Klienta

§ 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy modyfikowania oraz ich wycofywania z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili, a także nakładania dodatkowych opłat za niestandardowe usługi.

§ 7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedawca może odstąpić od realizacji Usługi.

§ 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 

IV. Reklamacje i umowy

§ 9. Rekompensata może zostać przyznana Klientowi tylko w sytuacji, gdy Usługa była niedostępna przez określony czas lub, gdy błędy związane z Usługą wynikają z niekompetencji Administratora.

§ 10. Klient zdaje sobie sprawę, że natychmiastowe skorzystanie z wirtualnej Usługi oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy z Usługodawcą oraz z jego Dostawcą ( np. po wysłaniu SMS-Premium, przesłaniu przelewu online lub przekazaniu PSC ).

V. Dodatkowe informacje

§ 11. Administrator nigdy nie prosi o podanie hasła do Usług zakupionych przez Klienta oraz nie świadczy Usług na innych portalach społecznościowych lub komunikatorach - wszelkie tego typu przypadki prosimy niezwłocznie zgłaszać na adres e-mail: [email protected].

§ 12. Klient akceptuje wszystkie Regulaminy obowiązujące w trakcie trwania Usług ( w tym regulamin korzystania z usług, regulamin płatności i regulamin serwerów ) oraz ma świadomość, że kupując Usługę nie zwalnia go od przestrzegania zasad - w przypadku naruszenia postanowień, Administrator ma prawo zablokować dostęp do Usługi.

- - -


Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług elektronicznie. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego między nimi.

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021r