Regulamin sklepu

 • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.fragujemy.com.
 • Usługa - dodatek dający czasowy dostęp do przywilejów bądź wyróżnień w projekcie fragujemy.com.
   
 • Fragi - wirtualna gotówka, którą Klient gromadzi w celu zakupu Usług.
 • Portfel - wirtualna portmonetka, w której Klient może gromadzić Fragi celem zakupu Usług.
   
 • Klient - podmiot korzystający z Usług oferowanych w Sklepie.
 • Sprzedawca - podmiot będący właścicielem prezentowanego Sklepu.
 • Operator płatności – podmiot obsługujący metody płatności dostępne w Sklepie.

I. Informacje ogólne

§ 1. Sklep jest wyłącznie własnością projektu - Fragujemy.com.

§ 2. Przedmiotem transakcji są wirtualne Usługi prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia.

§ 3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są we Fragach, które są wiążace w chwili składania zamówienia.

§ 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, gdy występuje przerwa techniczna lub losowe zdarzenie, np. spowodowane siłą wyższą lub osób trzecich.

§ 5. Dane osobowe Kupujących zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu są zbierane w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i późniejszej jej realizacji, która następuje w chwili, gdy zamówienie zostanie opłacone przez Kupującego, a następnie trafi potwierdzenie transakcji do Sprzedającego.

II. Informacje o sprzedającym

§ 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane czynnikami zewnętrznymi czy osób trzecich.

§ 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie składania zamówienia, a co za tym idzie jakakolwiek poważna ingerencja w dane do Usług jest niedozwolona.

§ 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia, a w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, może on odstąpić od realizacji Usługi.

§ 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy modyfikowania oraz ich wycofywania z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili, a także pobierania dodatkowych opłat za niestandardowe usługi.

III. Informacje o reklamacjach

§ 10. Zwrot środków zgromadzonych w Portfelu nie jest możliwy, z wyjątkiem przekazania ich innemu Klientowi Sklepu.

§ 11. Rekompensata może zostać przyznana Klientowi tylko w sytuacji, gdy Usługa była niedostępna przez określony czas lub, gdy błędy związane z Usługą wynikają z niekompetencji Sprzedawcy.

§ 12. Klient zdaje sobie sprawę, że zgodnie z Dz.U. 2020 poz. 287 Art. 38 natychmiastowe skorzystanie z wirtualnej Usługi oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy z Sprzedającym oraz jego Operatorem płatności ( np. po wysłaniu SMS-Premium, przesłaniu przelewu online lub przekazaniu PSC ).

IV. Informacje ostrzegające

§ 13. Sprzedawca nigdy nie prosi o podanie danych do zakupionych Usług przez Klienta oraz nie świadczy Usług na innych portalach społecznościowych lub komunikatorach.

§ 14. Klient akceptuje wszystkie Regulaminy obowiązujące w trakcie trwania Usług ( w tym regulamin usług, regulamin płatności czy regulamin serwerów ) oraz ma świadomość, że kupując Usługę nie zwalnia go od przestrzegania zasad - w przypadku naruszenia postanowień, Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Usługi.

V. Informacje końcowe

§ 15. W przypadku jakichkolwiek problemów z obsługą sklepu, płatnością bądź zakupioną Usługą, prosimy o kontakt za pomocą:

 • Działu technicznego na forumkliknij
 • E-mail ( w przypadku, gdy występują problemy z działaniem forum ): [email protected]

- - -

Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług elektronicznie. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego między nimi.

Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia 2024r