[[CS 1.6] COD MOD] Klasa Premium - Zwiadowca

Podstawowe informacje o klasie...

  • Główna broń: Scout.
  • Dodatkowe bronie: XM1014 oraz FlashBang.
     
  • Na starcie ma 115 HP oraz 20 szybkości.

Umiejętności klasy...

  • Może natychmiastowo zabić z AWP.
  • Może również natychmiastowo zabić z noża [ PPM ].
  • Szybciej biega na nożu, dzięki czemu łatwiej może z niego zabić.
  • Potrójny skok!