[[CS 1.6] COD MOD] Klasa Premium - Konspirant

Podstawowe informacje o klasie...

  • Główna broń: Famax.
  • Dodatkowe bronie: Deagle.
     
  • Na starcie ma 125 HP oraz 20 szybkości.

Umiejętności klasy...

  • Widzi niewidzialnych lub mniej widocznych wrogów.
  • Ma przebranie wroga, dzięki czemu może się kamuflować. 
  • Ma 1/6 szans na pojawienie się na respie wroga. 
  • Podwójny skok!