Regulamin sklepu

I. Słownik pojęć

II. Ogólne informacje o sklepie

§ 1. Sklep jest wyłącznie własnością sieci serwerów - Fragujemy.com.

§ 2. Przedmiotem transakcji są wirtualne Usługi prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia.

§ 3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podawane są w walucie Fragi. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 

§ 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, gdy sklep jest wyłączony, np. z powodu prac konserwacyjnych.

§ 5. Zawarcie umowy między dwiema stronami następuje po złożeniu zamówienia, które jest wiążące w chwili, gdy do Administratora trafi potwierdzenie złożenia zamówienia oraz pieniądze.

III. Ważne informacje dla Klienta

§ 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofywania z oferty, modyfikowania oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

§ 7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedawca odstąpi od realizacji usługi.

§ 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

IV. Reklamacje i umowy

§ 9. Rekompensata może zostać przyznana Klientowi tylko w sytuacji, gdy Usługa była niedostępna przez określony czas lub, gdy błędy związane z Usługą wynikają z niekompetencji Administratora.

§ 10. Klient zdaje sobie sprawę, że natychmiastowe skorzystanie z wirtualnej Usługi oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy z Usługodawcą oraz z jego Dostawcą ( np. po wysłaniu SMS-Premium, przesłaniu przelewu online lub przekazaniu PSC ). 

V. Dodatkowe informacje

§ 11. Administrator nigdy nie prosi o podanie hasła do Usług zakupionych przez Klienta oraz nie świadczy Usług na innych portalach społecznościowych lub komunikatorach - wszelkie tego typu przypadku prosimy niezwłocznie zgłaszać na adres e-mail: kontakt@fragujemy.com.

§ 12. Klient akceptuje wszystkie Regulaminy obowiązujące w trakcie trwania Usług ( w tym regulamin korzystania z usług, regulamin płatności i regulamin serwerów ) oraz ma świadomość, że kupując Usługę nie zwalnia go od przestrzegania zasad - w przypadku naruszenia postanowień, Administrator ma prawo zablokować Usługi.

---

Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług elektronicznie. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego między nimi.

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2019r