Regulamin usług - sklep Fragujemy.com

I. Słownik pojęć

II. Ogólne informacje o sklepie

§ 1. Sklep jest wyłącznie własnością sieci serwerów - Fragujemy.com.

§ 2. Przedmiotem transakcji są Usługi prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podawane są w walucie fragi. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

§ 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, gdy sklep jest wyłączony, np. z powodu prac konserwacyjnych. Wszelkie tego typu informacje klient znajdzie na forum - Fragujemy.com.

III. Ważne informacje dla Klienta

§ 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

§ 5. Administrator ma prawo zażądać opłaty za świadczenie niestandardowych usług, np. w przypadku błędu popełnionego przez Klienta lub odmówić wykonania żądań Klienta z uzasadnionych powodów.

§ 6. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji usługi.

§ 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

---

Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług elektronicznie. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. Mimo to, dane osobę podlegają ochronie.
Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu!

Regulamin wszedł w życie z dniem 14.01.2016 roku